Jazeker, het is zomer. De langste dag van dit jaar is geweest en de nachten gaan weer lengen.
Gelukkig betekent dit niet dat het weer ook direct richting winter gaat. Sterker nog, de zomer is het warmste seizoen dat we kennen.

Zomer betekent zonneschijn, warmte, vreugde en ontspanning. Het zonlicht en de warmte stimuleren vruchten om te groeien en te rijpen, en is voorbereidend op de oogst. Het is de tijd van ontplooiing en bloei, van levenslust.
Ontspanning en ontplooiing horen dus beide bij de zomer. Als je je ontspant, realiseer je je des te beter waar je goed in bent of wat je wilt ontplooien. Dat is een belangrijk aspect van de zomervakantie.

Ter inspiratie:

  • Waarin wil jij je ontplooien?
  • Hoe ontspannen ben jij?