Copyright ©

Copyright ©

Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. Deze site is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze klanten, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een computer en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Scandium is het niet toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk. Het is niet toestaan deze site te framen. 

De door Scandium gepubliceerde inhoud en werken zijn auteursrechtelijk beschermd. Elk geoorloofd gebruik behoeft voorafgaande schriftelijke toestemming van Scandium. Dit geldt voor vermenigvuldiging, bewerking, vertaling, opslag, verwerking of weergave van de inhoud in databases of andere elektronische media en systemen. Ongeoorloofde vermenigvuldiging of weergave van afzonderlijke delen van de inhoud of complete pagina’s is niet toegestaan en is strafbaar. Slechts vervaardiging van kopieën voor persoonlijk, privé, niet-commercieel gebruik van inhoud is toegestaan.

 

Merken

Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van Scandium, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Scandium is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.